• تلفن تماس 021 - 22260067-9

خدمات مرکزبا ما همراه باشید

درمان با دستگاه rTMS

درمان با دستگاه rTMS

درمان با دستگاه rTMS :

درمان افسردگی پس از زایمان
درمان افسردگی دوقطبی
درمان افسردگی فصلی
درمان اختلال افسردگی
درمان اختلال اضطراب و استرس
درمان وسواس فکری و عملی
درمان اختلال اضطراب اجتماعی
درمان حمله های هراس و پانیک
درمان سردرد های میگرنی
درمان تشنج و صرع

تلفن تماس : 9-22260067-021

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.