• تلفن تماس 021 - 22260067-9

خدمات مرکزبا ما همراه باشید

نوروفیدبک درمانی

نوروفیدبک درمانی

نوروفیدبک درمانی :درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان درمان اختلالات اوتیسم در کودکان و نوجوانان درمان اختلالات اضطراب و استرس در کودکان درمان اختلال لکنت زبان در کودکان و نوجوانان درمان ناخن جویدن در کودکان و نوجوانان درمان پرخاشگری و لجبازی در کودکان درمان وسواس فکری و عملی در کودکاندرمان…ادامه مطلب