در حین وقوع تب وتشنج کودکان چکار باید کرد؟

والدین باید با آرامش درکنار بچه قرار گرفته وبدقت ازاو مراقبت کنند
او رادر جای مناسب کف اطاق قرارداده وزیر سرش بالش یا پتو گذاشته شود
چیزی ازراه دهان حتی دارو یا آب داده نشود
لباس های تنگ واضافی از تن او در آورده شود
نباید در حین تشنج دست یا پای او گرفته شود
وبگذارید این مرحله که معمولا کمتر از سه دقیقه است خودش متوقف شود. کبود شدن صورت ومشکل تنفسی هم چند ثانیه بیشتر نیست که آن هم خودبخود برگشته وتنفس عادی را بدست می آورد.
در موارد زیر باید به اورژانس اطلاع داده آمبولانس در خواست کنید
– برای اولین بار بچه شما تشنج کند
– اگر زمان حمله تشنج بیشتر از پنج دقیقه باشد
– بعد از یک حمله تشنجی در همان روز دوباره تشنج کند
– اگر بدنبال تشنج صدمه ای به او برسد.
– بعداز اتمام حمله تشنجی تنفس طبیعی رابدست نیاورده باشد.
– بعداز گذشت پنج دقیقه هوشیاری نداشته باشدوبه تحریکات پاسخ ندهد.
– این دفعه تشنج با دفعات قبلی فرق داشته باشد.
– بهر دلیلی شما نگران باشید

نکاتی چند در باره تب وتشنج کودکان :
تب وتشنج در شیر خواران وکودکان نسبتا شایع است ودرحدود دو تا پنج درصد بچه ها بین شش ماهگی تا پنج سالگی از سن اتفاق می افتد وحد اکثر سن شیوع بین 1.5تا2سالگی است.
علت تب در اغلب موارد عفونت های ویروسی است. تشنج به ظاهر ترسناک است ولی بعداز مدت کوتاهی وضعیت به حالت طبیعی بر میگردد ودر طولانی مدت هم عوارضی درپی نخواهد داشت.
دو نوع تب وتشنج در کو دکان وجوددارد، نوع ساده ونوع پیچیده. در نوع ساده که حدود 65 تا ‌70 در صدرا شامل می شود زمان تشنج کوتاه معمولا کمتر از سه دقیقه وبیش از یکبار طی 24 ساعت تکرار نمی شود وحرکت تشنجی یعنی سفتی اندام ها وحرکت پرشی در کل بدن رخ می دهد ونگاه ثابت هم اغلب به سمت بالا است. در نوع پیچیده زمان تشنج بیشتراز پنج دقیقه است، در طی روز ممکن است بیش از یکبار این حمله رخ دهد وحرکت تشنجی در یک سمت بدن واندام ها اتفاق می افتد. نگاه ثابت هم اغلب به یک طرف ویا به نقطه مقابل باشد.
با همه این نکات این رخداد زود گذر بوده ویکی دو دقیقه بیشتر نیست وبعد از حمله بچه ها برای مدت کوتاهی می خوابند وپس از یکی دو ساعت به حالت اول برگشته و حالت عادی خود راپیدا می کنند. والدین محترم باید به این نکته توجه کنند که زمان خواب آلودگی را نباید به حساب طول مدت تشنج اضافه کنند، درواقع طول مدت تشنج همان زمانی است که چشم ها حالت به خود می گیرد و بدن سفتی پیدا کرده ویا حرکات پرشی در اندام ها روی می دهد.
آزمایش خون، گرفتن آب مایع نخاعی، تصویر نگاری از مغز وگرفتن نوار مغز نیز نیازی نیست مگر اینکه سن بچه از یک سال کمتر بوده یا مریض بد حال بوده باشد که آن را پزشک درمانگاه یا بیمارستان تصمیم می‌گیرد.
در تب وتشنج ساده به داروی ضد تشنجی نیازی نیست. ودر اندک مواردی بخصوص اگر تب وتشنج طولانی مدت بوده باشد داروی پیشگیری مورد نیاز خواهد بود. در منزل هم اگر به نظر رسید که زمان تشنج بیشتر از حد معمول شد از شیاف دیازپام یا ژل دیازپام آماده برای استفاده ازراه مقعد که قبلا پزشک معالج دستور استفاده از آن را داده است می تو انید استفاده نمائید.
پیش آگهی تب وتشنج بسیار خوب است.
نبايد والدین نگران آینده بچه باشند. درممالک پیش رفته خیلی آسان وراحت با مسئله برخورد می کنند. وحد الامکان ازاستفاده از داروی ضد تشنجی و انجام آزمایش وبخصوص سی تی اسکن ویا ام آر ای و نوار مغز بخصوص اگر حال بچه خوب بوده وزمان تشنج هم طولانی نباشد خودداری می کنند.موضوعی که بیشتر مورد پرسش است این است که در زمان وقوع حمله چه کمکی می توان کرد

دكتر نصرت الله سيد شهابى فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان 22260067 22260068