طب سوزنی(Acupuncture)

خواص طب سوزنی (Acupuncture) :

 1. طب سوزنی برای درمان افسردگی
 2. طب سوزنی برای درمان کنترل اضطراب و استرس
 3. طب سوزنی برای درمان سندرم پای بی قرار
 4. طب سوزنی برای درمان سندرم خستگی مزمن
 5. طب سوزنی برای درمان دردهای مزمن و فیبرومیالژی
 6. طب سوزنی برای سردردهای میگرنی
 7. طب سوزنی برای درمان دشک کور و سیاتیک
 8. طب سوزنی برای درمان دردهای زانو و آرتروز
 9. طب سوزنی برای درمان سندرم روده تحریک پذیر
 10. طب سوزنی برای درمان فلج بل صورت
 11. طب سوزنی برای درمان سندرم تونل ما رو مچ دست

تلفن تماس : 9-22260067-021