اختلالات روانپزشکی در کودکان

اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان همانند بزرگسالان شیوع بالایی دارند هرچه سن شروع اختلال روانپزشکی در کودکان باشد بیانگر بیشتر ژنتیکی بودن آن نوع بیماری میباشد.

بطور مثال افسردگی در کودکان نشاندهنده این است که به احتمال زیاد والدین هم دچار افسردگی هستند.

انواع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان :

اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان
اختلال افسردگی در کودکان
اختلال اضطراب و وسواس در کودکان
اختلال یادگیری در کودکان
اختلال مهارت های حرکتی
اختلالات ارتباطی در کودکان
اختلال سلوک و بزهکاری در کودکان
اختلال نافرمانی مقابله جویانه
اختلال طیف اوتیسم
اختلال تیک در کودکان
اختلال خواب در کودکان
اختلال خوردن در کودکان
سردرد و تشنج در کودکان
تلفن تماس : 9-22260067-021