اختلال خوردن

اختلال خوردن یکی از اختلالات رشته روان پزشکی و روان شناسی است که حدود ۵درصد مردم جامعه درگیر آن هستند، ودر خانم ها شایعتر ، بیشتر این بیماران توسط خانواده ها به متخصصین زنان و گوارش مراجعه میکنند ولی بعلت مشکل روانی خدمات کافی دریافت نمیکنند پس این بیماران برای درمان مناسب بهتراست به روان پزشکان و روان شناسان مراجعه کنند

انواع اختلال خوردن :

بی اشتهایی عصبی یا آنورکسیا
پرخوری عصبی یا بولیمیا
پرخوری حمله ای
تلفن تماس : 9-22260067-021