اختلال خواب

اختلال در خواب یکی از شایع تریتت اختلالات در روان پزشکی است ، که خیلی از مردم وقتی پزشکان به آن اهمیت خاصی نمیدهند .

مغز انسان برای اینکه در ط.ل روز کارکرد صحیحی داشته باشد نیاز به خواب دارد وقتی محرومیت از خواب باعث آسیب شدید جسمی و روحی و روانی برای انسان میشود .

لذا مشکلات خواب در حوزه اختلالات روانپزشکی بوده و بیماران بهتر است جهت ارائه درمان مناسب به روانپزشک مراجعه کنند .

انواع اختلالات خواب :

اختلال بی خوابی (Insomnia)
اختلال پر خوابی
اختلال خوابگردی
اختلال وحشت شبانه در خواب
اختلال کابوس شبانه در خواب
اختلال فلج خواب
بی خوابی ناشی از سندرم پای بی قراری
دندان قورچه در خواب
خروپف کردن در خواب
اختلال خواب ناشی از مصرف و ترک مواد
تلفن تماس : 9-22260067-021