شايعترين تنبيه كودكان سرزنش است

شايعترين تنبیه والدین سرزنش كردن کودکان است به عنوان نمونه «دیدی عصبانی شدی مامان رو اذیت کردی» با عصبانیت ات روز همه رو خراب كردى.
خشم یک هیجان طبیعی در كودكان است متاسفانه برخی افراد خشم را هیجانی منفی تلقی کرده و بروز آن را مورد سرزنش قرار می‌‌دهند.
از زمان متولد شدن خشم و عشق درون کودک وجود دارد. اما برخى از والدین بروز خشم را در فرزندان خود مورد سرزنش و نكوهش قرار ميدهندو آن را امری ناپسند قلمداد می‌‌کنند. سرزنش والدین را می‌‌توان به وضوح از سال‌‌های اولیه رشد کودک مشاهده کرد به عنوان مثال در چند سال اولیه رشد ممکن است به هر دلیلی عصبانی شده و عصبانیت خود را بروز دهد.
برای نگه داشتن اسباب بازی‌‌هایش و تقسیم نکردن آن با کودکان دیگر، کنار مادر ماندن، زمان بیشتری را در پارک گذراندن و یا هر دلیل دیگری ممکن است خشمگین شود.
در این دوران است که وی بر اساس واکنش والدین خود مخصوصاً مادر می‌‌آموزد چگونه خشم خود را بروز داده و یا از ابراز آن اجتناب کند. بسیاری از والدین به کودکان می‌‌آموزند خشم هیجانی منفی است که باید از آن دوری کرده و ابرازش نکنند و هر بار که کودک دچار این هیجان می‌‌شود وی را مورد بازخواست، تنبیه و یا سرزنش قرار می‌‌دهند.
همانطور که ذکر شد رایج ترین تنبیه والدین سرزنش کودکان است به عنوان نمونه «دیدی عصبانی شدی مامان رو اذیت کردی» با عصبانیت ات روز همه رو خراب می‌‌کنی «پسر یا دختر خوب عصبانی نمى شه. آنچه بعد از سرزنش والدین اتفاق می‌‌افتد چیزی نیست به جز ایجاد احساس گناه در کودکان که با رفتار خود موجب رنجش خاطر اطرافیان شده. احساس گناهی که کودک توان هضم آن را نداشته و کودک برای اجتناب از این احساس گناه غیر قابل تحمل به دنبال روش‌های متفاوتی می‌‌گردد، به مرور زمان این روند بذر اختلالات روانی و رفتاری را در کودکان می‌‌پاشد.
کودکانی که در بهترین حالت نمی‌دانند در زمان بزرگسالی چگونه با خشم خود کنار بیایند؟ چگونه عصبانیت خود را ابراز کنند؟ و همیشه از این احساس درونی‌شان می‌‌هراسند که مبادا عصبانی شوند و موجب آزار اطرافیان‌شان گردند.
کودکانی که تبدیل به بزرگسالانی نا آرام می‌‌شوند.
مركز روان پزشكى و روان شناسى ٢٢٢٦٠٠٦٧ ٢٢٢٦٠٠٦٨