مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی می باشد که به آموزش شیوه های صحیح تفکر ، رفتار و مشاوره روانکاوی بیماران میپردازد و با روش های غیر داروئی و شناخت درمانی و رفتار درمانی به بیماران کمک میکنند ، که شامل :

مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره خانوادگی و زناشویی ( زوج درمانی )
مشاوره قبل و بعد از ازدواج
مشاوره جنسی
روانکاوی و رواندرمانی
مشاوره طلاق و خیانت همسر

تلفن تماس : 9-22260067-021