• تلفن تماس 021 - 22260067-9

خدمات مرکزبا ما همراه باشید

تست های روانشناسی و روان سنجی

تست های روانشناسی و روان سنجی

تست های روانشناسی و روان سنجی :

انجام تست های هوش در کودکان و نوجوانان
انجام تست های اضطراب و استرس در کودکان
انجام تست های بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان
انجام تست های اوتیسم در کودکان و نوجوانان
انجام تست های افسردگی و اضطراب در کودکان
انجام تست های تشخیصی آلزایمر و فراموشی

تلفن تماس : 9-22260067-021

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.