1401,09,03

زن، مرد، ازدواج

در هفته گذشته گفتیم که وقتی شخصی تهدیدی را ادراک می کند مجموعه ای از تغییرات فیزیولوژیک، حرکتی و ارزیابی های فکری به طور سلسله وار فعال می شود و به درون فرد مخابره می شود.

1401,09,03

تست و آزمون های هوش

از نظر فیزیولوژی، هوش پدیده‌ای است که در اثر فعالیت یاخته‌های قشر خارجی مغز(کورتکس) آشکار می‌گردد و از نظر روانی نقش انطباق و سازگاری موجود زنده با شرایط محیطی و زیستی را بر عهده دارد.

1401,09,03

اضطراب جدایی چیست؟

اضطراب اگر به مقدار کم وجود داشته باشد اثرات سازنده ای داردو بعنوان محرکی برای خلاقیت،حل مسأله وفعالیت مفید می باشد ولی اگر اضطراب شدت یابد باعث از کارافتادگی فرد شده،اورا بیقرار وناراحت می کند.

1401,09,03

مشاوره زناشويى

زمانی که دو فرد با یکدیگر رابطه دارند تعداد زیادی واکنش های عصبی و شناختی به وقوع می پیوندد. در بحث ما وقتی زوجین رابطه ای صمیمی یا خصمانه دارند بدون این که خود بدانند در یکدیگر واکنشهای شیمیایی، عصبی و فکری ایجاد می کنند.

1401,09,03

اختلالات افسردگی کدامند؟

این دسته از بیماریها با توجه به نشانگان و مدت علائم و سن شروع بیماری به اختلالاتی همچون اختلال افسردگی اساسی،اختلال بی نظمی خلق اخلالگر،
افسرده خوئی،ملال پیش از قاعدگی و اختلالات دیگر تقسیم میشود.

1401,09,03

شايعترين تنبيه كودكان سرزنش است

شايعترين تنبیه والدین سرزنش كردن کودکان است به عنوان نمونه «دیدی عصبانی شدی مامان رو اذیت کردی» با عصبانیت ات روز همه رو خراب كردى.

1401,09,03

زوج درمانى

در سلسله بحث هایی که در مورد رابطه زوجین خواهم داشت بر آن هستم که به طور جدی به نقش عواطف، هیجانات و احساسات در این رابطه بپردازم.

1401,09,03

تست روان سنجى

پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا ( MMPI ) ، یکی از پر مصرف ترین آزمون هایی شخصیتی بالینی در جهان است و بیش از 10000 منبع تحقیقی درباره آن منتشر شده است