بيمارى کم توجهی یا اختلال کمبود

بيمارى کم توجهی یا اختلال کمبود توجه چیست ؟

درواقع اختلال در توجه امروزه از شایع ترین اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان به ویژه در سنین دبستان محسوب می‌شود. همواره بسیاری از والدین دانش آموزان و معلمان مدارس ابتدايى نگرانی خود رااز کم توجهی یا بی توجهی بعضی از کودکان اعلام داشته ، طالب مشاوره و راهنمایی و کمک هستند.
اگرچه اختلال کمبود توجه عمدتا با بیش فعالی همراه است اما این نقیصه می تواند همراه با رفتار نابهنجار بیش فعالی ویا بدون آن مورد تشخیص واقع گردد.
ویژگی‌های کودکان ودانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه،بی توجهی:(از دیدگاه دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان)
عدم توجه حداقل در سه مورد از موارد زیر در رفتار کودک یا دانش آموز مبتلا قابل مشاهده است:
– در اغلب موارد در تمام کردن کارهایی که خود شروع کننده آن هستند به شکست و ناکامی می رسند.
– اصولا به نظر می‌رسد که به موضوع مورد نظر گوش نمی دهند
– همواره به آسانی آشفته و دچار حواس پرتی می شوند
– در تمرکز کردن روی تکالیف مدرسه و یا کارهایی که نیاز به توجه جدی دارد با مشکلاتی مواجه می شوند
– درانجام فعالیت های مربوط به بازی نیز با مشکلاتی مواجه می شوند
– اصولا قبل از اینکه فکر کنند کاری را شروع می کنند
– بطور افراطی از یک فعالیت به فعالیت دیگری می پردازند
– بدون اینکه از نظر شناختی اختلالی داشته باشند در نظم دادن به کارهایشان دچار مشکل می شوند
– نیاز دارند همواره کسایی باشند که مداوم بر آن ها نظارت داشته باشند
– به صورت مکرر در کلاس فریاد می زنند
– در بازیهاوفعالیت های گروهی تحمل رعایت نوبت را ندارند.
– دخالت در صحبت ها یا کار دیگران ،پراندن جواب قبل از اتمام سوال در کلاس
اختلال بیش فعالی،کمبود توجه و تمرکز
اختلال کمبود توجه می تواند همراه با بیش فعالی ویا بدون آن مورد تشخیص واقع گردد
این اختلال دارای سه علامت عمده است که شامل پر تحرکی (پر فعالیتی)کمبود توجه و تمرکز،بروز اعمال تکانه ای(اعمال ناگهانی وغیر قابل پیش بینی)می باشد.
این اختلال دارای سه نوع است :(دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان)
در نوع اول :کودک فقط مشکل در نگه داری توجه و تمرکز دارد.
در نوع دوم:فقط پر تحرکی وبیش فعالی دیده می شود.
در نوع سوم:که نوع ترکیبی می باشد که کودک هم پر تحرک بوده وهم مشکل در توجه و تمرکز دارد.آمارها نشان می‌دهد که این اختلال در پنج درصد کودکان دبستانی دیده می شود ودر پسرها پنج برابر از دختران شایع تر است.
ویژگی‌های کودکانی که بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در ان دیده می شود .(دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان)
– حواس پرتی در انجام کارهایش با کوچکترین سرو صدا و حرکتی در اطرافش
– تمرکز کردن در انجام کارها برایش دشوار است
– تحرک بیش از اندازه ای دارد و همه جا را بی دلیل جستجو می کند
– بیش از اندازه رویا پردازی می کند وبا حقایق زندگی کنار نمی آید
– نمی تواند کلمات را در ساختار کلمه به درستی به کار ببرد
– اصولا وسایلش را گم می کند
– شروع کردن کارها برایش دشوار است
– کارهایش را بدون تذکر یادآوری دیگران تمام نمی کند
– کارهایش را نمی تواند مدیریت و برنامه ریزی کند
– کارها و دستور العمل های معمول را فراموش می کند
– به جزییات توجه و دقت نمی کند
– هیچ دوست صمیمی ندارد و همیشه دوستانش را عوض می کند

توصیه دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان به والدین:
یادتان باشد کودکی که بیش فعال است بچه بدی نیست،او تنبل یا احمق نیست.تنها مشکل اصلی این کودک عدم کنترل ذهن و ناتوانی در تمرکز وآرام وقرار است.
او به شدت برانگیخته است به این معنی که نمی تواند قبل از انجام کاری به رفتار و شیوه عملش فکر کند.به همین دلیل می تواند به راحتی به خودش و دیگران آسیب بزند .
عوامل احتمالی اختلال کمبود توجه و تمرکز:

– پژوهش های انجام یافته حاکی از آن است که احتمالا عواملی نظیر :عامل ژنتیکی،شرایط قبل از تولد(دوران بارداری)،صدمات مغزی ،عوامل عصبی،عوامل اجتماعی روانشناختی،شرایط خاص زیستی (بدنی)،می تواند موجب اختلال کمبود توجه شود.از دلایل محیطی عدم تمرکز و توجه؛
– خانواده با مشکلات ارتباطی ،اقتصادی و اجتماعی مواجه است.
– وجود تنبیه (زبانی یا بدنی )در خانواده و عدم وجود محبت ونشاط در خانواده
– وجود اعتیاد (مخدر،الکل) در والدین
– کودک از لحاظ مادی معنوی احساس امنیت نميکند
– انتظار بیش از ظرفیت کودک
– مقایسه کردن با همسالان و همکارانشان
من در اینجا دلایل مهم این موضوع را نگاشتم ولی عوامل این ناراحتی بیش از این است.
کودکان در سنین سه تا چهارسال بیشتر دقت خودرا با شنیدن و دیدن کامل می کنند،در سنین چهارتا پنچ سالگی
دقت دو بعدی می شود به عبارتی ،کودک هنگام انجام کاری می تواند به حرف های شخص مقابل گوش دهد ودر سن پنچ تا شش سالگی دقت و توجه او کامل می شود،امنه ذاکری روانشناس و نوروفيد

بك درمانگر
٢٢٢٦٠٠٦٧ ٢٢٢٦٠٠٦٨ ٢٢٢٦٠٠٦٩