بیوفیدبک درمانی

درمان اختلالات اضطراب و استرس
درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز
درمان اختلالات افسردگی و خلقی
درمان اختلال وسواس فکری و عملی
درمان اختلال پانیک و هراس
درمان اختلال فوبیا و ترس
درمان اختلال اضطراب جدایی
درمان اختلال اضطراب اجتماعی
درمان اختلال استرس پس از سانحه
درمان سردرد های میگرنی
درمان سندرم روده تحریک پذیر
درمان حمله های هراس و فوبیا

تلفن تماس : 9-22260067-021