خدمات روانپزشکی

این مرکز با بهره گیری از رویکردهای زیستی ، رفتاری ، شناختی ، روان کاوی ، و پدیدار شناحتی، مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، ذهن آگاهی، طرحواره درمانی، خانواده درمانی، روان درمانی گروهی و نروفیدبک تلاش می کند نسبت به ارائه خدمت در جهت تغییر الگوهای آسیب زای رفتاری-بهبود احساس ارزشمند-حل و فصل تعارض ها با کسب مهارتهای ذهنی و زندگی در رنگین کمان شیرین زندگی قرار دهد بلکه توام با آرامش ، تندرستی ، نشاط در کنار عزیزانمان از نعمت های بیشمار پروردگارمان لذت ببریم .

خدمات روانپزشکی :

 1. درمان انواع اختلالات روانپزشکی
 2. درمان اختلالات خلقی و عاطفی
 3. درمان اختلالات اضطرابی
 4. درمان اختلالات شخصیت
 5. درمان اختلالات جنسی
 6. درمان اختلالات شبه جسمی
 7. درمان اختلالات فراموشی و آلزایمر
 8. درمان اختلالات اسکیزوفرنی
 9. درمان اختلالات تجزیه ای
 10. درمان اختلالات خوردن
 11. درمان اختلالات ناشی از مواد
 12. درمان اختلالات روان تنی
 13. -درمان اختلالات خواب

تلفن تماس : 9-22260067-021