اختلال جنسی

مشکلات جنسی جزء اختلالات روانپزشکی و روانشناسی است که اکپر مردها و خانوم ها از آن رنج میبرند ولی بخاطر خیلی ها بخاطر مسائل فرهنگی و مذهبی جامعه از ابراز آن شرم دارند .

اختلالات جنسی شامل :

اختلال کاهش میل جنسی
اختلال نعوظ در مردان
اختلال عدم ارگاسم در مردان و زنان
مقاربت دردناک
اختلال دگر جنس نمایی
اختلال همجنس گرایی
تلفن تماس : 9-22260067-021