تست های روانشناسی و روان سنجی تست های روانشناسی و روان سنجی

– انجام تست های هوش در کودکان و نوجوانان
– انجام تست های اضطراب و استرس در کودکان
– انجام تست های بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان
– انجام تست های اوتیسم در کودکان و نوجوانان
– انجام تست های افسردگی و اضطراب در کودکان
– انجام تست های تشخیصی آلزایمر و فراموشی

تلفن تماس : 9-22260067-021