تست روان سنجى

تست روان سنجى

معرفی پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا ( MMPI )

پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا ( MMPI ) ، یکی از پر مصرف ترین آزمون هایی شخصیتی بالینی در جهان است و بیش از 10000 منبع تحقیقی درباره آن منتشر شده است. این آزمون برای ارزیابی آسیب شناسی روانی و خصوصیات شخصیتی برای افراد بالای 16 سال و یا افرادی که 8 کلاس سواد داشته باشند مورد استفاده متخصصان قرار می گیرد.

این تست در دو فرم بلند و کوتاه موجود است و در فرم کوتاه دو مقیاس مردانگی – زنانگی و درونگرایی اجتماعی حذف شده است.

آزمون MMPI نقش مهمی در تعیین مشکلات اجتماعی، شخصی و رفتاری در بیماران روانی دارد و اطلاعات ارزشمندی در جهت تشخیص و درمان بیماران در اختیار روانپزشک می‌گذارد .

هدف از اجرای این تست شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده بوده و ویژگی‌های شخصیتی فرد را مشخص می‌کند.

کاربرد تست در موارد استخدام مشاغل خاص و مهم، ازدواج و مسائل خانوادگی و همچنین شناسایی اختلالات رفتاری و روانی می‌باشد و حتما باید توسط متخصصین روانسنجی و یا روانشناسی تفسیر گردد

آزمون MMPI ده عامل بالینی مهم و عمده را بشرح زیر می سنجد.

مقیاس 1- خود بیمارانگاری : به خصوصیت بیماری گونه خود فرد اشاره دارد یعنی نگرانی مفرط درباره سلامت جسمی ( اشتغال ذهنی با اعمال بدنی ) ، نارضایتی از وضعیت جسمانی ، که در واقع ریشه روانی دارند.

مقیاس 2- افسردگی : در واقع میزان افسردگی ، غمگینی شدید، روحیه ضعیف، و ناامیدی نسبت به آینده را مورد ارزیابی قرار می دهد.

مقیاس 3- هیستری : ، میزان تمایل فرد به انجام واکنش‌های نمایشی ، مقدار انکار مردم در مواجه با مشکلات را اندازه گیری می کند.

مقیاس 4- انحراف جامعه ستیز : این مقیاس مشکلات عدیده ای از لحاظ سازگاری اجتماعی نشان می دهد و سابقه بزهکاری و سایر رفتارهای جامعه ستیز را مورد سنجش قرار می دهد.

مقیاس 5- ویژگی های مردانه و زنانه : گرایش زنانه (در مردها)، گرایش مردانه (در زن‌ها)

مقیاس6 – پارانویا : این مقیاس گوش بزنگی ، حساسیت، تفکر هذیانی عدم اعتماد و سوء ظن را می سنجد.

مقیاس7- ضعف روانی (پسیکاستنی) : این مقیاس برای ارزیابی صفات اضطرابی و وسواس عملی طرح ریزی شده است و معمولاً اضطراب مزمن را اندازه گیری می کند، و به ترس، اعتماد به نفس پایین، حساسیت بی مورد و دمدمی بودن مربوط است .

مقیاس8- اسکیزوفرنیا : وجود علائم سایکوتیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. بیشتر بازتاب نشانه های مثبت حاد گسستگی روانپشانه از واقعیت است تا نشانه های منفی مزمن، این مقیاس در عین حال از خودبیگانگی، اختلال در هویت خویشتن و انزواجویی را می سنجد.

مقیاس9 – شیدایی خفیف : نشانه های کلاسیک شیدایی و از جمله خلق بالا و بی ثبات، تحریک روانی حرکتی و میزان انرژی و نشاط را می سنجد اگر این حالت بیش از اندازه باشد اختلال مانیا یا شیدایی ، بیش فعالی ، تهیج عاطفی و پرش افکار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مقیاس 10 – درون گرایی اجتماعی : درونگرایی و برونگرا را مورد سنجش قرار می دهد.

مرکز تست هاى روان سنجى 22260067 – 22260069