مشاوره روانشناسی

– مشاوره و رواندرمانی اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس، جنسی…….
– مشاوره روانکاوی و سایکوانالیز
– مشاوره کودک و نوجوانان
– مشاوره خانوادگی و زناشویی
– مشاوره قبل و بعداز ازدواج
– خدمات مشاوره فردی
– مشاوره اختلالات شخصیت
– انجام تست های روانشناسی و روان سنجی
– تست هوش و تست های افسردگی و اضطراب
– تست اوتیسم
– تست بیش فعالی و عدم تمرکز

تلفن تماس : 9-22260067-021