اضطراب

اختلالات اضطرابی شایعترین اختلالات روانپزشکی و روانشناسی هستند که در حدود 25 درصد از افراد جامعه دچار آن می شوند .

اضطراب یک احساس ناخوشایند ترس و نگرانی که علتش مشخص نیست به فرد دست میدهد و باعث برانگیختگی فیزیولوژی مثل تپش قلب ، احساس تنگی نفس ، مورمور شدن بدن می شود اختلالات اضطرابی شمال اختلالات زیر است :

اختلالات فوبیا(فوبیا خاص – فوبیای احتمالی)
اختلالات پائیک (هراس)
اختلال وسواس – جبری
اختلال استرس پس از سانحه
اختلال اضطراب منتشر و فرگیر
اختلال اضطراب ناشی از مواد
تلفن تماس : 9-22260067-021