گفتار درمانگر

گفتاردرمانگران و متخصصین گفتاری به درمان کودکانی که دچار مشکلات گفتاری و یا تاخیر زبانی و حرف زدن میباشند می پردازند.
در چه مواردی به گفتار درمانگر مراجعه کنیم:
– تاخیر در شروع حرف زدن و صحبت کردن در کودکان
– اشکال در گفتار و حرف زدن
– عدم ارتباط کلامی در کودکان
– اشکال در ادراک کلام و اصوات
– اختلال در صدا