1401,09,03

اختلال شخصیت

شخصیت ، به صفات هیجانی و رفتاری شخص در زندگی روزمره ، که نسبتآ ثابت و قابل پیش بینی است گفته میشود

1401,09,03

افسردگی

افسردگی یکی از اختلالات روانپزشکی و روانشناسی است گه شیوع بالای در جامعه دارد .

1401,09,03

مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی می باشد که به آموزش شیوه های صحیح تفکر ، رفتار و مشاوره روانکاوی بیماران میپردازد

1401,09,03

اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی یک بیماری روان گسیختگی و روان پرشی است که بیمار در حوزه تفکر مشکل دارد به عبارت ساده تر تفکر بیمار از واقعیت دور است

1401,09,03

اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز

بیش فعالی و عدم تمرکز یکی از شایعترین اختلال رفتاری دوران کودکی میباشد که حدود ۱۰درصد کودکان ابتدائی دچار این بیماری هستند.

1401,09,03

اختلال خواب

اختلال در خواب یکی از شایع تریتت اختلالات در روان پزشکی است ، که خیلی از مردم وقتی پزشکان به آن اهمیت خاصی نمیدهند .

1401,09,03

rTMS

دستگاه rTMS یکی از روش های نوین که چندسالی در درمان اختلالات روانپزشکی کاربرد دارد . این دستگاه با تحریک […]