1401,09,03

اعتیاد

میل شدید و مستمر برای مصرف مواد و به منظور اجتناب از حالت ملال و خماری، و وابستگی جسمی و روانی را اعتیاد گویند

1401,09,03

TDCS

TDCS به معنی تحریک الکتریکی از روی جمجمه است . (transcranial direct current stimulation)

1401,09,03

روانپزشکی

بدن انسان از اعضای زنده مختلفی تشکیل شده است که با سازماندهی مجهزس با همدیگر همکاری میکنند تا این که تعادل درونی Homoostase بدن ثابت بماند

1401,09,03

بیوفیدبک

بیوفیدبک یکی از روش های جدید در درمان بیماریهای روانپزشکی است که چند سالی وارد حیطه درمان بیماری های روانپزشکی و روانشناسی شده است که با با تعدیل امواج مغزی باعث درمان می شود.

1401,09,03

اضطراب

اختلالات اضطرابی شایعترین اختلالات روانپزشکی و روانشناسی هستند که در حدود 25 درصد از افراد جامعه دچار آن می شوند.

1401,09,03

اختلال جنسی

مشکلات جنسی جزء اختلالات روانپزشکی و روانشناسی است که اکپر مردها و خانوم ها از آن رنج میبرند

1401,09,03

اختلال شخصیت

شخصیت ، به صفات هیجانی و رفتاری شخص در زندگی روزمره ، که نسبتآ ثابت و قابل پیش بینی است گفته میشود

1401,09,03

افسردگی

افسردگی یکی از اختلالات روانپزشکی و روانشناسی است گه شیوع بالای در جامعه دارد .

1401,09,03

مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی می باشد که به آموزش شیوه های صحیح تفکر ، رفتار و مشاوره روانکاوی بیماران میپردازد

1401,09,03

اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی یک بیماری روان گسیختگی و روان پرشی است که بیمار در حوزه تفکر مشکل دارد به عبارت ساده تر تفکر بیمار از واقعیت دور است

1401,09,03

اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز

بیش فعالی و عدم تمرکز یکی از شایعترین اختلال رفتاری دوران کودکی میباشد که حدود ۱۰درصد کودکان ابتدائی دچار این بیماری هستند.

1401,09,03

اختلال خواب

اختلال در خواب یکی از شایع تریتت اختلالات در روان پزشکی است ، که خیلی از مردم وقتی پزشکان به آن اهمیت خاصی نمیدهند .