1401,09,03

اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز

بیش فعالی و عدم تمرکز یکی از شایعترین اختلال رفتاری دوران کودکی میباشد که حدود ۱۰درصد کودکان ابتدائی دچار این بیماری هستند.

1401,09,03

اختلال خواب

اختلال در خواب یکی از شایع تریتت اختلالات در روان پزشکی است ، که خیلی از مردم وقتی پزشکان به آن اهمیت خاصی نمیدهند .

1401,09,03

rTMS

دستگاه rTMS یکی از روش های نوین که چندسالی در درمان اختلالات روانپزشکی کاربرد دارد . این دستگاه با تحریک […]