1401,09,05

آزمون شخصیت NEO PI-R

تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان روانشناسی شخصیت در عصر حاضر اعتقاد دارند که شخصیت انسان از پنج صفت عمده تشکیل شده است

1401,09,05

چه زمانی به روانپزشک مراجعه کنیم

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان در شبکه یک صدا و سیما ،برنامه نسخه اظهار داشتند که تمامی بیماران روانپزشکی که اختلالات افسردگی ، اختلالات اضطرابی،مثل وسواس فکری و عملی ،حمله هراس و پانیک ، و اختلالات جنسی مثل زود انزالی و یا ناتوانی جنسی دارند و یا کودکانی که اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز و اختلال یادگیری دارند بهتر است ابتدا به روانپزشک مراجعه کنند

1401,09,05

مردان را کنترل نکنید

اگر همسر خود را خیلی کنترل کنید از شما بیشتر فاصله میگیرد مردان دوست دارند آزاد باشند.

1401,09,03

زن، مرد، ازدواج

در هفته گذشته گفتیم که وقتی شخصی تهدیدی را ادراک می کند مجموعه ای از تغییرات فیزیولوژیک، حرکتی و ارزیابی های فکری به طور سلسله وار فعال می شود و به درون فرد مخابره می شود.

1401,09,03

تست و آزمون های هوش

از نظر فیزیولوژی، هوش پدیده‌ای است که در اثر فعالیت یاخته‌های قشر خارجی مغز(کورتکس) آشکار می‌گردد و از نظر روانی نقش انطباق و سازگاری موجود زنده با شرایط محیطی و زیستی را بر عهده دارد.

1401,09,03

اضطراب جدایی چیست؟

اضطراب اگر به مقدار کم وجود داشته باشد اثرات سازنده ای داردو بعنوان محرکی برای خلاقیت،حل مسأله وفعالیت مفید می باشد ولی اگر اضطراب شدت یابد باعث از کارافتادگی فرد شده،اورا بیقرار وناراحت می کند.