1401,09,05

اختلالات خلقی

اختلالات خلقی شامل گروه وسیعی از اختلالات روانی به حساب می آید که در جوامع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اختلالات خلقی اغلب به شکل خلق پایین (در دوره های افسردگی) یا به شکل خلق بالا در دوره های شیدایی (یا مانیا) دیده می شوند.

1401,09,05

اختلال شخصیت آنتی سوشیال

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که عجزوناتوانی در احترام به حقوق دیگران درجامعه،درتمام زمینه های زندگی درابعادمختلف تعامل بادیگران،باهرنسبت خانوادگی ویاافرادغریبه والبته بطورمستمرودائمی از خصوصیات بارز شخصیت آنتی سوشیال می‌باشد.

1401,09,05

اختلال شخصیت اسکیزوئید

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که این افراد الگوی همیشگی زندگیشان انزوای اجتماعی بوده است.

1401,09,05

اختلال شخصیت پارانوئید

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که مشخصه افراد مبتلا به شخصیت بدگمان(پارانوئید) شکاک بودن و بی اعتمادی نسبت به همه افراد است

1401,09,05

اختلال شخصیت نمایشی

دکتر فرامرز ذاکری روانپزشک و روانکاو در تهران اظهار می دارند که افرادمبتلا به این اختلال، تحریک پذیر و هیجانی هستند.

1401,09,05

اختلال شخصیت مرزی

این بیماران درمرزبین روان نژندی و روان پریشی قراردارند.البته بامشخصه ی بی ثباتی حالت عاطفی خلق ورفتاردراین عده.به این اختلال سایکوتیک موقت هم گفته میشود.

1401,09,05

اختلال شخصیت خودشیفته

که افرادمبتلااحساس مهم بودن وازهمه زیباتربودن و مثل اینهارادرذهن خود پرورش میدهند،درحالی که پشت این احساسات برتری،عزت نفس خردوشکننده ای دارند که به هنگام کوچکترین انتقادی ازاین اشخاص،بسیارآسیب پزیرندونتیجه اینکه حالت تدافعی به خودمیگیرند.

1401,09,05

درمان حمله هراس یا پانیک به کمک روانپزشک

اغلب دیده شده که افرادی با مراجعه به صورت اورژانسی،پیش پزشک میروند وحالاتی رااظهارمیدارند:(( احساس خفگی شدید دارم وفکر میکنم این خفگی من حتما ازپادرمیاره.بنابراین احساس ترس و اضطراب شدیدی بهم دست میده که همین حالم و بدتروبدترمیکنه.))