درمان خواب گردی (راه رفتن در خواب) SLEEPWALKING

خواب گردی به اتفاقات و رفتار های ساده ای از خواب اتخاذ می شود که فرد به صورت مکرر آنها را انجام می دهد. رفتارها ممکن است شامل نشستن در رختخواب، راه رفتن در اطراف، غذا خوردن و در مواردی فرار کردن باشد.

در این اختلال نگاه به اصطلاح شیشه ای است. یعنی فرد نگاهی خالی و پوچ دارد و اطراف خود چیزی را متوجه نمی شود. این مشکل معمولا در یک قسمت از خواب رخ می دهد و تکرار آن در یک خواب به ندرت است.

فرد بعد از بر خواستن از خواب، رویا و رفتار های خود را به یاد نمی آورد. خواب گردی با برگشت به رختخواب به پایان می رسد. در مواردی نادر ممکن است فرد در هنگام خواب گردی رفتار خشونت آمیز از خود نشان دهد.
همهگیر شناسی

1 تا 7٪ از بزرگسالان به خواب گردی دچار می شوند. (البته دچار اختلال نیستند.)
10-30٪ از کودکان حداقل یکبار دچار خواب گردی می شوند و 2-3٪ نیز دچار خواب گردی های مکرر هستند.
عوامل خطرناک

کمبود خواب
اختلال در خوابیدن
استرس
خستگی
آپنه انسدادی خواب
تشنج شبانه
تب
استفاده از داروها ، از جمله داروهای آرام بخش / خواب آور ، لیتیوم و ضد کلرژیک
سابقه خانوادگی
اتیولوژی

علت آن ناشناخته است.
سابقه خانوادگی در 80٪ موارد
معمولا با هر گونه مشکلات روانی یا روانشناختی قابل توجهی همراه نیست.
درمان خواب گردی

در بیشتر موارد نیازی به درمان نیست.
کمی آموزش به بیماران در حیطه خواب آرام می تواند مشکل آنها را بر طرف نماید.
عوامل، حصول اطمینان از یک محیط امن و بهداشت خواب مناسب می تواند منجر به درمان خواب گردی شود.
موارد مقاوم به درمان ممکن است به بنزودیازپین با دوز کم (به عنوان مثال، کلونازپام) پاسخ دهند.

برای دریافت مشاوره در تشخیص اختلالات مرتبط با خوابگردی و درمان توسط دکتر فرامرز ذاکری متخصص اعصاب و روان و روانپزشک می توانید با شماره های ۲۲۲۶۰۰۶۷ و ۲۲۷۲۵۵۰۶ تماس بگیرید .

با دنبال کردن آدرس اینستاگرام دکتر فرامرز ذاکری از آخرین مقالات و مطالب سایت ایشان باخبر شوید .