درمان سندرم پا های بی قرار RESTLESS LEGS SYNDROME

نیاز به حرکت پاها همراه با احساس ناخوشایند در پاها ، که با حرکت احساس ناخوشایند تسکین می یابد، تشدید با عدم تحرک مشخص می شود. این سندروم اغلب هنگام عصر شروع و با گذشت زمان تشدید می شود.

همهگیر شناسی

شیوع 2-7٪ در جمعیت عمومی
زنان 1.5-2 × بیشتر از مردان احتمال دارد به این سندروم دچار شوند.
شیوع ممکن است در جمعیت آسیا کمتر باشد.
موارد خطرناک

وقتی بیماری با افزایش سن، شدید شود.
سابقه خانوادگی
بیماری به دلیل کمبود آهن
مصرف دارو های ضد افسردگی و دیگر اختلالات روانپزشکی و همچنین آنتی هیستامین ها می توانند این سندروم را تشدید کنند.
همراه با بیماری های قلبی و عروقی باشد.
درمان سندروم پای بی قرار

به درمانهای دارویی پاسخ خوبی می دهد.
در صورت امکان عوامل تشدید مانند داروها حذف شود
جایگزینی آهن اگر فریتین پایین است.
آگونیستهای دوپامین و بنزودیازپین ها خط اول درمان هستند.
مواد مخدر با قدرت کم می تواند برای بیماران مقاوم به درمان استفاده شوند.

برای دریافت مشاوره در تشخیص سندروم پاهای بی قرار و درمان توسط دکتر فرامرز ذاکری متخصص اعصاب و روان و روانپزشک می توانید با شماره های ۲۲۲۶۰۰۶۷ و ۲۲۷۲۵۵۰۶ تماس بگیرید .

با دنبال کردن آدرس اینستاگرام دکتر فرامرز ذاکری از آخرین مقالات و مطالب سایت ایشان باخبر شوید .