زوج درمانى

زوج درمانى

زن، مرد، ازدواج

زندگی مشترک

در سلسله بحث هایی که در مورد رابطه زوجین خواهم داشت بر آن هستم که به طور جدی به نقش عواطف، هیجانات و احساسات در این رابطه بپردازم. اگر درک مطالب در بعضی بخشها سخت است بهتر است چند بار بخوانید یا در مورد آن بیشتر مطالعه کنید یا با خود من در کلینیک تماس بگیرید. در پژوهش های اخیر در زمینه مشکلات همسران به نقش مهم هیجانات پرداخته شده است. فرایندهای ارتباطی و عاطفی امروزه به عنوان هسته مرکزی رشد و تغییر از کودکی تا بزرگسالی شناخته شده‌اند. بر اساس این رویکرد برای بهبود و اصلاح رابطه زوجین باید مستقلاً به هیجانات دسترسی پیدا کرد و آنها را تغییر داد چرا که به نظر می رسد این هیجان است که به اختلافات زناشویی سوخت‌رسانی می کند. بنابراین لازم است زوجین یاد بگیرند چرخه منفی عاطفی در تعاملات بین فردی خود و نحوه تاثیرپذیری از آنها را شناسایی کنند و یاد بگیرند برای داشتن روابط سالم تر این عواطف را تنظیم کنند. پژوهشها نشان داده اند که هیجانها تا حد زیادی ساختار فرهنگی دارند و تحت تأثیر بافت اجتماعی و یادگیری شکل می گیرند. البته بر جنبه جهانی و مشترک بین انسانها و مؤلفه های زیستی هیجانات نیز در پژوهشها تأکید دارند

عاطفه و احساسات دارای بنیادهای عصبی، شیمیایی و روان شناختی هستند. افراد ابتدا عواطف را در بدن خود احساس می کنند و در صورت تشخیص صحیح آن، آنرا به زبان می آورند. عواطف بر تمام رفتاهای ارتباطی تأثیر می گذارند و در حد فاصل فرد و محیط شکل می گیرند و باعث انطباق سریع رفتار انسان با آنها می شود. مثلا ترس فرد را مجبور به گریز یا دفاع از خود می کند. یا زمانی که با انسان غیر منصفانه رفتار می شود احساس خشم می کند و برای حفاظت از حریم خود به دفاع می پردازد. عواطف همچنین مهم ترین جزء در روابط هستند و به صورت نشانه هایی بروز می کنند که مبنای اولین تعاملات انسانی از جمله زوجین قرار می گیرند. در ارتباط بین انسانها، هیجانها نه تنها آگاهانه در سطح کلامی رخ می دهند بلکه در سطح بدن نیز به علت تغییرات فیزیولوژیکی نمود پیدا می‌کنند. همه انسانها از جمله زوجین می توانند بر روی ضربان قلب، تنفس، عرق کردن و سلامت جسمانی یکدیگر تأثیر بگذارند.

مركز مشاوره و زوج درمانى ٩-٢٢٢٦٠٠٦٧