• تلفن تماس 021 - 22260067-9

مقالاتمقالات ما را بخوانید

اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز

اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز

بیش فعالی و عدم تمرکز یکی از شایعترین اختلال رفتاری دوران کودکی میباشد که حدود ۱۰درصد کودکان ابتدائی دچار این بیماری هستند. اختلال بیش فعالی /عدم توجه و تمرکز یک اختلال روانپزشکی است که باعث اختلال در عملکرد تحصیلی و رفتاری کودک میشود و همچنین باعث اختلال در روابط کودک با همسالان و والدین میگردد که به درمان دارویی و غیر دارویی توسط روانپزشک نیاز پیدا میکنند .

انواع اختلال :

  1. اختلال بیش فعالی
  2. اختلال عدم تمرکزاختلال
  3. ترکیب بیش فعالی و عدم تمرکز

تلفن تماس : 9-22260067-021

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.