• تلفن تماس 021 - 22260067-9

خدمات مرکزبا ما همراه باشید

مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی :

مشاوره و رواندرمانی اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس، جنسی.......
مشاوره روانکاوی و سایکوانالیز
مشاوره کودک و نوجوانان
مشاوره خانوادگی و زناشویی
مشاوره قبل و بعداز ازدواج
خدمات مشاوره فردی
مشاوره اختلالات شخصیت
انجام تست های روانشناسی و روان سنجی
-تست هوش و تست های افسردگی و اضطراب
-تست اوتیسم
-تست بیش فعالی و عدم تمرکز

تلفن تماس : 9-22260067-021

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.