• تلفن تماس 021 - 22260067-9

خدمات مرکزبا ما همراه باشید

گفتار درمانگر

گفتار درمانگر

گفتاردرمانگران و متخصصین گفتاری به درمان کودکانی که دچار مشکلات گفتاری و یا تاخیر زبانی و حرف زدن میباشند می پردازند
در چه مواردی به گفتار درمانگر مراجعه کنیم
-تاخیر در شروع حرف زدن و صحبت کردن در کودکان
-اشکال در گفتار و حرف زدن
-عدم ارتباط کلامی در کودکان
-اشکال در ادراک کلام و اصوات
- اختلال در صدا

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.