بیوفیدبک

بیوفیدبک یکی از روش های جدید در درمان بیماریهای روانپزشکی است که چند سالی وارد حیطه درمان بیماری های روانپزشکی و روانشناسی شده است که با با تعدیل امواج مغزی باعث درمان می شود .

با بیوفیدبک بیمار با تمرین و فیدبکی که از بدن خودش دریافت میکند باعث کنترل بیشتری بر اعمال صلبیی غیر اردای بر جسم خودش داشته باشد .

بیوفیدبک شامل درمان :

درمان بیماریهای مغز و اعصاب و روان با دستگاه در بیوفیدبک
درمان اختلالات خلقی و افسردگی با دستگاه بیوفیدبک
درمان اختلالات وسواس فکری و عملی با بیوفیدبک
درمان سردرد های میگرنی و تشنج با بیوفیدبک
تلفن تماس : 9-22260067-021