روانپزشکی

بدن انسان از اعضای زنده مختلفی تشکیل شده است که با سازماندهی مجهزس با همدیگر همکاری میکنند تا این که تعادل درونی Homoostase بدن ثابت بماند . از طرفی بدن ما از ابعاد مختلفی از جمله مغز و ذهن تشکیل شده است ، با توجه به این ساختار به مجموعه عملکرد مغز ، ذهن ( روان ) میگویند .

اصولا روان برآیند کلی رفتار است حال اگر اندامی کار خودش را بنا به عللی انجام ندهد اختلال به وجود می آید و تعادل درونی بدن بهم میخورد . به طور عادی و معمولی بیماری های روانی به گروهی از بیماری ها گفته می شود که با تاثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می شوند .

در این خصوص این رشته تخصصی روانپزشکی اسست که به بررسی مسایل رفتاری ، هیجانی و پیشگیری و درمان اختلالات روانی آدمی میپردازد .

خدمات روانپزشکی :

درمان بیش فعالی و عدم تمرکز
درمان اختلالات روانی ، افسردگی ، اضطراب
درمان اختلال وسواس اجباری
اختلال کمبود توجه در بزرگسالان
بیش فعالی کمبود توجه در کودکان
اختلال خوردن
اختلال تیک عصبی
اختلال اضطراب منتشر
اختلال ترس ، وحشت و هراس
اختلال استرس پس از ضربه
جنون جوانی
اختلال عاطفی فصلی
هراس اجتماعی
بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی
اختلال جنسی بی میلی و افزایش میل جنسی
انواع فوبی ها( ترس های مرضی )
تلفن تماس : 9-22260067-021