دمانس یا زوال عقل

مانس یا همان زوال عقل عبارتست از آسیب کلی قوای عقلانی حافظه و شخصیت ،بدون اختلال در هوشیاری.

زوال عقل منجر به تخریب قابل ملاحظه ای در عملکرد اجتماعی و شغلی میشود.علل زوال عقل میتونه هم ژنتیکی و هم اکتسابی باشد.

انواع زوال عقل:

بیماری آلزایمر
دمانس فرونتوتمپورال
دمانس ناشی از سکته مغزی
دمانس ناشی از مواد
دمانس ناشی از بیماری های طبی
تلفن تماس : 9-22260067-021