افزايش تمركز با نوروفيدبك

افزايش تمركز با نوروفيدبك

درمان بیش فعالی و عدم تمرکز به وسیله نوروفیدبک:

مطالعه و پژوهش در زمینه کاستی توجه،تمرکز کودکان و نوجوانان یکی از حوزه های مهم پیش رو و نافذ در روانشناسی سلامت می باشد. نارسایی توجه،تمرکز شایع ترین مشکل عصبی،رفتاری میباشد که در دوره کودکی قبل از ۷ سالگی تشخیص داده میشود.

مطالعات صورت گرفته مبتنی بر تحلیل QEEG نشان میدهد که در نواحی پیشانی مرکزی و خط میانی قشر مخ درصد بالایی از این افراد فعالیت کمتری نسبت به افراد عادی وجود دارد …بر اساس این نتایج در این کودکان شاهد افزایش قدرت نسبی تتا و الفا …کاهش قدرت نسبی بتا و افزایش نسبتهای تتا به بتا …هستیم …

روش درمانی نوروفیدبک:

فعالیت الکتریکی امواج مغز به دستگاه منتقل میشود و به صورت نشانه های صوتی و تصویری به ازمودنی فیدبک داده میشود .در این روش به ازمودنی اموزش داده میشود که باندهای فرکانس انتخاب شده را افزایش یا کاهش دهد؛با هدف اینکه الگوی مختل EEG را نرمال کند.

نوروفیدبک از طریق واداشتن کودک به انجام یک بازی ویدئویی منحصرا بوسیله مغزش با استفاده از اطلاعات فراهم شده بوسیله امواج مغزی و از طریق الکترودهای متصل به سر او اجرا میشود …بتدریج مغز به نشانه های بازخورد مداوم پاسخ داده و تغییراتی را پدید می اورد و عملکرد شناختی، توجه و خود کنترلی بهبود مییابد.

در واقع در راستای دارو عمل میکند …دارو هم با کاهش امواج پایین (الفاوتتا) و افزایش امواج بالا(بتا) باعث تقویت تمرکز در کودکان بیش فعال می شود .

مركز نوروفيدبك ٢٢٢٦٠٠٦٧ ٢٢٢٦٠٠٦٨