اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز

بیش فعالی و عدم تمرکز یکی از شایعترین اختلال رفتاری دوران کودکی میباشد که حدود ۱۰درصد کودکان ابتدائی دچار این بیماری هستند. اختلال بیش فعالی /عدم توجه و تمرکز یک اختلال روانپزشکی است که باعث اختلال در عملکرد تحصیلی و رفتاری کودک میشود و همچنین باعث اختلال در روابط کودک با همسالان و والدین میگردد که به درمان دارویی و غیر دارویی توسط روانپزشک نیاز پیدا میکنند .

انواع اختلال :

اختلال بیش فعالی
اختلال عدم تمرکزاختلال
ترکیب بیش فعالی و عدم تمرکز
تلفن تماس : 9-22260067-021