مردان را کنترل نکنید

اگر همسر خود را خیلی کنترل کنید از شما بیشتر فاصله میگیرد مردان دوست دارند آزاد باشند.
مردان در تنهایی شارژ میشود پس بگذارید بعضی مواقع تنها باشند.
مردها از رفتار مردانه زنان خوششان نمی آید اگر رفتارتان مردانه است رفتارتان راتغییر دهید.
به او احترام بگزارید از او حرف شنوی داشته باشید نه اینکه مطيعش باشید فقط خود رای و یک دنده نباشیدمردها دوست دارند مدیر باشند
مردان دارای شخصیت زمختى هستند ظاهرشون خشک و زمخت است ولی در درون بچه وکوچولو و مهربانند مردان کودکی با سبیل و قامتی بزرگ هستند آقایون ظاهر بی احساسی دارند ولی سرشار از احساسن اما احساساتشان را بروز نمی دهند با مردان خلاصه حرف بزنید مردان عاشق سکوتند به مردان اگر زیاد محبت کنید دلزده می شوند پس محبت کنید اگر جواب گرفتید باز محبت کنیداگر مدام شما محبت کنید خسته اش میکنید خیلی به او وابسته نباشید همیشه در دسترس او نباشید از او فاصله بگیرید بگذارید دلش برای شما تنگ شود یکنواختی در زندگی را تغییر دهید مردان از یکنواختی خسته می شوند ظاهر خودرا آرایش و یا حتی محیط اطرافتان را تغییر دهید.
كلينيك روانپزشكى ارام. 9- 22260067