درمان انزال زودرس در مردان از طریق مراجعه به روانپزشک

انزال زودرس یعنی:
بعضی از مردان به صورت پایداریامتناوب پیش از زمان دلخواه به ارگاسم می رسند.
وبیشترزمانی میتوان این تشخیص رابرای مرد در نظرگرفت که به طور مرتب وحدود۱دقیقه پس ازدخول ویاحتی کمترازآن انزال صورت گیرد.
علت انزال زودرس؟
البته عواملی مثل:سن،تازگی شریک جنسی،دفعات و طول مدت نزدیکی، برطول مدت مرحله تحریک تاثیر میگزارند.
شیوع:
بیشترین مواردگزارش شده ازطرف مردان تحصیلکرده بوده.زیرا این افراد به ارضای شریک جنسی خود اهمیت میدهند.
دراین میان ۳۵تا۴۰درصدمردانی که درحال معالجه اختلالات جنسی هستند مربوط به انزال زودرس میباشد.
و تقریبا در۱تا۳ درصد مردان میتوان این اختلال را مشاهده کرد.
توصیه
به عقیده متخصصین روانپزشک و روان شناس،اشکال در کنترل انزال شایدمربوط به اضطراب نسبت به رابطه جنسی،ترس ناخودآگاه نسبت به آسیب مقعد شریک جنسی و یا در حالتی دیگرشاید مرد قبلا باشریک جنسی خود از ترس متوجه شدن دیگران زودتر به انزال رسیده و یا درمکانهایی خاص بصورت مستمربافواحش بوده که به اسرارشریک جنسی عمل مقاربت و درنتیجه انزال زودترپایان یافته است.
.و باید گفت: در روابط مستمرشریک جنسی تاثیر زیادی برانزال زودرس دارد. واینکه یک ازدواج پر استرس سبب تشدید این اختلال خواهدشد.همچنین شاید این مشکل بخاطر پرهیزطولانی مدت مرد از مسایل جنسی بوجود بیاید.که درهرصورت خواهیم دید این مشکل منجربه عدم رضایت خودمردیاشریک جنسی اوخواهدشدکه این خودسرمنشا بسیاری ازناسازگاریها و مشکلات آتی اضطراب و استرس در زندگی مشترک مردوزن خواهدبود.
درمان
آقای دکتر فرامرز ذاکری روان پزشک و روانکاو تهران دررابطه با درمان این اختلال بیان میدارندکه تعدادی از داروهای ضدافسردگی دربعضی از مردان موثر واقع میشود.که این تجویزحتما باید توسط روانپزشک صورت پذیرد.شاید به این دلیل که احتمال وقوع عارضه دارویی باشد که این خود نیازبه کنترل حال بیمارتوسط همکاران روانپزشک میباشد.
ضمنا کرم های بی حس کننده مثل لیدوکائین، پریلوکائین که۲۰تا۳۰دقیقه قبل ازنزدیکی باید استفاده شوند مفید هستند
و اسپری تاخیری که تحریک را کاهش واز این طریق انزال زودرس را به تاخیر می اندازد.
درتمام اختلالات جنسی مراجعه به روانپزشک در اولویت جدی قراردارد.
مطب روانپزشکی دکتر فرامرز ذاکری ۲۲۲۶۰۰۶۷ ۲۲۲۶۰۰۶۸ ۲۲۲۶۰۰۶۹