• تلفن تماس 021 - 22260067-9

همکارانهمکاران ما را بشناسید

خانم فاطمه منفرد پويا-كارشناس ارشد روانشناسى

خانم فاطمه منفرد پويا

كارشناس ارشد روانشناسى  • ٧ - ٢٢٧٢٥٥٠٦
  • تهران ، خيابان شريعتى ، نرسيده به ميدان قدس ، نبش كوچه رفعت ، پلاك ٢ ، طبقه ٢
  • contact@irneuropsycho.ir

خانم فاطمه منفرد پويا
كارشناس ارشد روانشناسى

ادرس. خيابان شريعتى نرسيده به ميدان قدس نبش كوچه رفعت پلاك ٢طبقه ٢