• تلفن تماس 021 - 22260067-9

همکارانهمکاران ما را بشناسید

خانم  آمنه ذاكرى- كارشناس ارشد روانشناسى

خانم آمنه ذاكرى

كارشناس ارشد روانشناسى  • 22260067 - 22260068 - 22260069
  • تهران، خیابان شریعتی، بین بلوار میرداماد و بیمارستان مفید، ساختمان پزشکان 2000، طبقه همکف، واحد2
  • contact@irneuropsycho.ir

آمنه ذاكرى
كارشناس ارشد روانشناسى