• تلفن تماس 021 - 22260067-9

درباره مابیشتر ما را بشناسید

مرکز مشاوره روانشناسی و روانپزشکی آرام با هدف درمان اختلالات روانپزشکی و مشاوره روانشناسی و روان درمانی و ارتقاء سلامت روان جامعه با استفاده از متخصصین اعصاب و روان (روانپزشک) و متخصصین روانشناس با استفاده از تکنولوژی های مدرن نظیر نوروفیدبک ، بیوفیدبک و TDES و RTMS  سعی در درمان و بهبود عملکرد بیماران دارند .