1401,08,30

گفتار درمانگر

گفتاردرمانگران و متخصصین گفتاری به درمان کودکانی که دچار مشکلات گفتاری و یا تاخیر زبانی و حرف زدن میباشند می پردازند.
در چه مواردی به گفتار درمانگر مراجعه کنیم: – تاخیر در شروع حرف زدن و صحبت کردن در کودکان…

1401,08,30

طب سوزنی(Acupuncture)

طب سوزنی برای درمان افسردگی، طب سوزنی برای درمان کنترل اضطراب و استرس، طب سوزنی برای درمان سندرم پای بی قرار، طب سوزنی برای درمان سندرم خستگی مزمن…

1401,08,30

تست های روانشناسی و روان سنجی

انجام تست های هوش در کودکان و نوجوانان، انجام تست های اضطراب و استرس در کودکان، انجام تست های بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان…

1401,08,30

مشاوره روانشناسی

مشاوره و رواندرمانی اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس، جنسی، مشاوره روانکاوی و سایکوانالیز، مشاوره کودک و نوجوانان، مشاوره خانوادگی و زناشویی…

1401,08,30

خدمات روانپزشکی کودک و نوجوان

درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان، درمان اختلالات بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان، درمان اختلالات اوتیسم در کودکان…

1401,08,30

خدمات روانپزشکی

این مرکز با بهره گیری از رویکردهای زیستی، رفتاری، شناختی، روان کاوی، و پدیدار شناحتی، مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش…

1401,08,30

درمان با دستگاه tDCS

درمان اختلال افسردگی، درمان اختلال افسردگی پس از زایمان، درمان اختلال افسردگی دوقطبی، درمان اختلال افسردگی فصلی، درمان اختلال اضطراب و استرس…

1401,08,30

درمان با دستگاه rTMS

دستگاه آر تی ام اس یا تحریک مغناطیسی مکرر جمجمه (rTMS)  در حقیقت یکی از شیوه های درمانی در حوزه پزشکی است که غالبا برای رفع افسردگی استفاده می شود. روانپزشک با قرار دادن یک دستگاه بالشتک…

1401,08,30

rTMS

درمان بیماری افسردگی، درمان افسردگی پس از زایمان، درمان افسردگی فصلی، درمان افسردگی دوقطبی، درمان سردرد های میگرنی، درمان کمکی صرع و تشنج…

1401,08,30

بیوفیدبک درمانی

درمان اختلالات اضطراب و استرس، درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز، درمان اختلالات افسردگی و خلقی، درمان اختلال وسواس فکری و عملی، درمان اختلال پانیک و هراس…

1401,08,30

نوروفیدبک درمانی

درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان، درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان، درمان اختلالات اوتیسم در کودکان و نوجوانان، درمان اختلالات اضطراب و استرس در کودکان…