• تلفن تماس 021 - 22260067-9

خدمات مرکزبا ما همراه باشید

rTMS

rTMS

rTMS :

درمان بیماری افسردگی
درمان افسردگی پس از زایمان
درمان افسردگی فصلی
درمان افسردگی دوقطبی
درمان سردرد های میگرنی
درمان کمکی صرع و تشنج
درمان اضطراب و استرس
درمان وسواس فکری و عملی
درمان هراس و فوبیا
درمان حمله هراس و پانیک
درمان استرس پس از سانحه
درمان اضطراب اجتماعی

تلفن تماس : 9-22260067-021

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.