افسردگی

افسردگی یکی از اختلالات روانپزشکی و روانشناسی است گه شیوع بالای در جامعه دارد .
افرسدگی یک بیماری روانی است که بیار دچار علائمی مانند کاهش انرژی و کاهش علاقه ، احساس شاد نبودن ، احساس گناه کردن و بی ارزشی و ناامیدی و لذت نبردن از زندگی و افکار مرگ و خودکشی همراه با بی خوابی و بی اشتهایی می باشد .

افسردگی شامل اختلالات زیر میشود :

اختلال افسردگی اساسی
اختلال افسردگی دو قطبی
اختلال افسردگی فصلی
افسردگی ناشی از مصرف مواد
اختلال افسرده خویی
تلفن تماس : 9-22260067-021